พ่อของเรา

พ่อแห่งแผ่นดิน ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวSince : July 27 , 2007

พ่อแห่งแผ่นดิน  

อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี

ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล

ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี

รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย 

เหล่าประชา คารวะ สดุดี

แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย

บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ

ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

 ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ

มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา

ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา

ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา

ชาติไทย นับว่าโชคดี

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา

เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี

ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้

เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

Since : Jan 1 , 1999
Last update : Feb 26 , 2002
Brought update by :
THAI Thip Group
Design , HTML by :Tosawat  tripak